Mijn bedrijf (Knaan of Noor Knaan), gevestigd aan het Hazewinkelpad 8, 3053 AR Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
 • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@knaan.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van een correcte administratie voor de Belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

 • Je voor- en achternaam, adresgegevens en bankrekeningnummer bewaar ik 7 jaar in mijn administratie (grondslag: wettelijke verplichting).
 • Je telefoonnummer en e-mailadres bewaar ik, zolang wij een zakelijke relatie onderhouden, in mijn mailaccount en adressenboek (grondslag: overeenkomst). Wanneer de relatie officieel beëindigd is of wij gedurende een periode van twee jaar geen contact hebben gehad, verwijder ik deze gegevens.
 • Als je akkoord bent gegaan met het gebruik van analytische cookies tijdens het bezoek aan mijn website, bewaar ik jouw (geanonimiseerde) IP-adres, je internetbrowser, apparaattype en gegevens over jouw activiteiten op mijn website 14 maanden in Google Analytics (grondslag: toestemming).

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik deel jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bij de volgende bedrijven sla ik persoonsgegevens op:

 • vBoxx – backup van mijn zakelijke documenten, waaronder mijn administratie (voor- en achternaam, adresgegevens) en backups van websites (gebruikersnaam, e-mailadres)
 • Natuurlijk Hosting – hosting van enkele mailboxen (naam, e-mailadres en overige door jou meegestuurde persoonsgegevens) en enkele websites (gebruikersnaam, e-mailadres)
 • Antagonist – hosting van ontwikkelwebsites (gebruikersnaam, e-mailadres)
 • Acumulus – mijn boekhoudsoftware (voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en soms bankrekeningnummer)
 • LastPass (gevestigd in de V.S.) – mijn wachtwoordkluis (gebruikersnaam, e-mailadres)
 • Google Drive (gevestigd in de V.S.) – backups van websites (gebruikersnaam, e-mailadres)
 • iThemes Stash (gevestigd in de V.S.) – backups van websites (gebruikersnaam, e-mailadres)

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mijn website gebruikt functionele en analytische cookies.

  De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. De analytische cookies (Google Analytics) zijn bedoeld om mijn website te kunnen optimaliseren. Hierbij houd ik zoveel mogelijk rekening met jouw privacy: IP-adressen worden geanonimiseerd; gegevens delen staat uit en ik maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

  Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hier vind je meer informatie.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou, waarover ik beschik, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@knaan.nl. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Hoe ik persoonsgegevens beveilig

  Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@knaan.nl. 

  Ik heb de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Ik maak gebruik van beveiligingssoftware op mijn apparaten en website.
  • Mijn website verstuurt jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding (SSL/TLS). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • Ik maak gebruik van unieke, sterke wachtwoorden, die ik versleuteld bewaar in een wachtwoordkluis.
  • Waar mogelijk stel ik 2 factor authenticatie in voor mijn accounts.

   

  Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14 mei 2021.